"הסיכונים הסביבתיים צמחו בולטות לאורך ההיסטוריה של 13 לשנה של דוח הסיכונים הגלובליים, ומגמה זו נמשכה", כותבים המחברים. כתב. "אחד האתגרים הסביבתיים הדוחקים ביותר העומדים בפנינו הם אירועי מזג אוויר קיצוניים וטמפרטורות; האצת אובדן המגוון הביולוגי; זיהום אוויר, אדמה ומים; כישלונות להפחתה והתאמה של שינויי אקלים; וסיכוני מעבר כאשר אנו עוברים לעתיד דל פחמן. " 

על פי הסקר העולמי, מזג האוויר הקיצוני, אסונות הטבע וכישלון המיתון וההתאמה לשינויי האקלים היו בחמשת הסיכונים הגלובליים ביותר. הדו"ח מבוסס על הסיכונים הנתפסים של כמעט 1,000 מומחים מרחבי העולם, רובם גברים אירופאים בעלי מומחיות בכלכלה וטכנולוגיה שעבדו בארגון עסקי.

להמשך קריאה