OPVIUS אורגני פוטו
כתוצאה מהתכונות הייחודיות שלהם, לתאים סולאריים אורגניים יש מספר יישומים פוטנציאליים, כולל שילוב בחלונות לייצור אנרגיה מאור השמש. תמונות באדיבות MaterialDistrict

כשאתה מדמיין כוח סולארי, רוב הסיכויים שאתה מעלה תמונות של פאנלים סולאריים גדולים המשתרעים לאורך הגג או גדול חוות סולארית בחוץ בשדה. אבל מה אם היית יכול לשים פאנל סולארי בגג השמש של מכונית היברידית, על אוהל או בתוך חלונות בניין משרדים? מה אם אתה יכול להפעיל מקרר חיסונים במקום מרוחק עם פאנל סולארי גמיש שניתן לשלוח אותו בצינור דיוור? אלה רק כמה יישומים אפשריים של טכנולוגיה חדשה יחסית המכונה תאים סולריים אורגניים (OSCs) - חדשים, לפחות, בהשוואה לטכנולוגיית השמש הסיליקונית, שקיימת מאז שנות החמישים.